Regler, riktlinjer & tekniska anvisningar

Annonsmaterial skall vara laget.se tillhanda senast 3 arbetsdagar innan publicering. Materialet levereras i en zip-fil till traffic@laget.se. Vid försening av leverans har laget.se ej möjlighet att garantera att publiceringsdag blir enligt order, fakturering sker trots detta enligt tidigare överenskommelse. Vid leverans av material skall även länkar och eventuella instruktioner anges.

REGLER

1. Annonsörens namn måste alltid anges i annonserna annonser samt att bild, text och budskap skall vara relevanta för produkten/tjänsten som marknadsförs.

2. Annonsmaterial eller länkning i annons får inte beröra eller avse följande: Alkohol, Pornografi, Sex, Tobak, Vapen, Ammunition, Poker, Bingo, Lotteri eller annat hasardspel. Vi avsäger oss även annonser rörande alkoholfri öl, alkoholfritt vin och politisk reklam. På sidor som avser en yngre besökarmålgrupp (under 18 år) godkänns heller inte Dating och Betting.

3. Annonsering avseende illegala produkter tillåts inte. Annonser får heller inte innehålla material som av laget.se anses bedrägligt, vilseledande eller stötande, inklusive material som förtalar eller förlöjligar människor.

4. En annons får inte utformas så att den kan förväxlas med redaktionellt material.

5. Laget.se förbehåller sig rätten att inte publicera annons eller stoppa annons som inte följer annonspolicyn, eller som bedöms störande för besökarna.

6. Annonser får inte modifiera webbläsarens scrollevent och skapa effekter som försvårar navigeringen för besökaren.

7. Annonsmaterial får ej av laget.se bedömas att det
- markant påverkar den grafiska upplevelsen av laget.se till det sämre
- negativt påverkar övriga annonsörers trovärdighet
- är utformat i syfte att väcka uppmärksamhet på ett opassande sätt

INSAMLING AV DATA

Data rörande användare på laget.se (menat all form av användarrelaterad data) får ej samlas in eller hämtas av tredje part i syfte att nu eller i framtiden annonsera mot dess användare eller kategorisera/segmentera användarna.

FORMAT & MAXVIKT

Desktop 980x240 px 150 kB
Desktop 634x155 px (samma dimension som 980x240) 100 kB
Desktop 160x600 px 100 kB
Desktop 1000x240 px + 160x600 px 150 + 100 kB
Desktop 300x250 px 80 kB
Mobil 320x320 px 100 kB
Mobil 320x160 px 80 kB
Nyhetsbrev 634x155 px (stillbildsannons) 100 kB
Nyhetsbrev 481x230 px (stillbild till redaktionell annons) 80 kB

MATERIAL

  • Annonsmaterialet kan bestå av bildfiler (jpg/gif/png), JavaScript eller HTML5.
  • I tredjepartstaggar, HTML5-bundles och liknande skall det finnas möjlighet att implementera clickTag.
  • Länkar skall öppnas i ett nytt fönster (target=_blank).
  • Polite load får uppgå till 1000 kB desktop och 500 kB mobilt.
  • Vid användning av ljud krävs start- och stoppknapp. Ljudet skall vara inaktiverat vid start.
  • Vi tar inte emot Flash-annonser då det inte stöds av flera webbläsare.

UPPFÖLJNING

En statistiksammanfattning kommer att skickas via mail under kampanjens gång ca varannan vecka samt efter avslutad kampanjperiod. Var vänlig kontakta er säljare om ni vill ha statistik oftare.

BETALNINGSINFORMATION

Faktura skickas vid kampanjstart. Betalningsvillkoren är 20 dagar netto från fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår årligen dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (8) % plus gällande referensränta från förfallodagen. Laget.se tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

UPPDATERADE VILLKOR

laget.se förbehåller sig rätten att uppdatera dessa villkor vid behov och det åligger Annonsörer att hålla sig uppdaterad kring aktuella villkor. Den senaste versionen av villkoren tillhandahålls på den sida du just nu besöker.

Frågor? Kontakta oss!