Materialspecifikation

Leverans & riktlinjer

Annonsmaterial levereras i en zip-fil till traffic@laget.se med berörd Key Account Manager på kopia senast 3 arbetsdagar innan publiceringdag. 


Vid leverans av material skall även länkar och eventuella andra instruktioner anges. Vi testar gärna nya annonskoncept, men faller det utanför ramarna för denna specifikation krävs längre leveranstid. Vid försening har laget.se ej möjlighet att garantera att publiceringsdag blir enligt order, fakturering sker trots detta enligt tidigare överenskommelse.

Levererat material ska alltid ha en tydlig avsändare och material eller länkning får inte beröra Alkohol, Pornografi, Sex, Tobak, Viktminskning, Poker, Bingo, Lotteri eller annat hasardspel. Vi avsäger oss även annonser rörande Alkoholfri öl, Alkoholfritt vin, Betting, Dating och Politik.


Displayannonsering

Mått och vikt

TYP STORLEK MAXVIKT
Desktop 980x240 150 Kb
Desktop 160x600 100 Kb
Desktop 300x250 80 Kb
Mobil/App 320x320 100 Kb

Filformat

PNG, JPG, GIF, HTML5 eller Third-party script.


Klickmätning – Google Ad Manager (GAM)

I tredjepartstaggar och HTML5-bundles ska det finnas möjlighet att implementera clickTag som är kompatibla med Google Ad Manager.

Third-party JavaScript: https://support.google.com/authorizedbuyers/answer/3187721?hl=en

HTML5: https://support.google.com/admanager/answer/7046799?hl=en


Övriga krav

• Länkar ska öppnas i ett nytt fönster.

• Vid eventuell video bör så kallad Polite load användas.

• Vid användning av ljud krävs start- och stoppknapp. Ljudet skall vara inaktiverat vid start.

• Referenser och anrop till externa domäner ska ha SSL-certifikat (https://).

Standalone-utskick

Inkludera följande i leveransen

• Ämnesrad för mejl

• Toppbild - stillbild, 700x360px

• Rubrik och brödtext max ≈ 1000 tecken

• CTA - knapptext

• Länk till landningssida

• Logotyp - frilagd, 300px bred

Sponsrad modul i nyhetsbrev

Inkludera följande i leveransen

• Bild - stillbild, 481x230px utan copy

• Rubrik - max 40 tecken

• Brödtext - max 200 tecken

• Länktext - max 30 tecken

• Länk till landningssida

2 miljoner unika webbläsare varje månad.


Föreningslivets största sajt.


Din investering bidrar till att laget.se är 

gratis till förmån för svenskt föreningsliv.

Copyright © 2020, laget.se. Alla rättigheter reserverade.